Χρυσό proof συλλεκτικό δίλιρο 1893 “Victoria” NGC PF64 CAMEO Μεγάλη Βρετανία

Περιγραφή

Χρυσό proof συλλεκτικό δίλιρο 1893 “Victoria” NGC PF64 CAMEO Μεγάλη Βρετανία

 

Πολύ σπάνιο νόμισμα άξιο προσοχής από τον απαιτητικό συλλέκτη .

 

Mintage : 773

Επιπρόσθετες Πληροφορίες

Χώρα

Μ. Βρετανία

Καθαρότητα

0,917

Βάρος

15,96